พุ่งทะลุสู่

ทุกความเป็นไปได้

กับโลกประกันภัยยุคใหม่

OIC Insurtech Award 2020

เข้าร่วมกิจกรรม
Online Boot Camp

ประกาศผล
ผู้ผ่านเข้ารอบ 30 ทีม

**รายชื่อไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนนการตัดสิน

ประเภทนิสิต/นักศึกษา

 1. 1. Choux a la Crème
 2. 2. InYouth
 3. 3. Twenty Teenage
 4. 4. OMG
 5. 5. BABBAB
 6. 6. Healthy First
 7. 7. STATTU
 8. 8. Spectrum
 9. 9. Tu Solution
 10. 10. แคแสด
 11. 11. CARCARE
 12. 12. ENVISAGE
 13. 13. KRYPTONITE
 14. 14. InsureAdvisor
 15. 15. Legend
 16. 16. MOBMAB
 17. 17. PTED
 18. 18. IM_SURE
 19. 19. Umberlla
 20. 20. MIA
 21. 21. MVP (สำรอง)
 22. 22. Grover (สำรอง)
 23. 23. Power puff Girl (สำรอง)
 24. 24. ฮาโหลท่านผู้ชม (สำรอง)
 25. 25. วิ่งเปรี้ยวข้าวเหนียวห่อนึง (สำรอง)
 1. 11. CARCARE
 2. 12. ENVISAGE
 3. 13. KRYPTONITE
 4. 14. InsureAdvisor
 5. 15. Legend
 6. 16. MOBMAB
 7. 17. PTED
 8. 18. IM_SURE
 9. 19. Umberlla
 10. 20. MIA
 11. 21. MVP (สำรอง)
 12. 22. Grover (สำรอง)
 13. 23. Power puff Girl (สำรอง)
 14. 24. ฮาโหลท่านผู้ชม (สำรอง)
 15. 25. วิ่งเปรี้ยวข้าวเหนียวห่อนึง (สำรอง)
ดูเพิ่มเติม

ประเภทประชาชนทั่วไป

 1. 1. Agnos
 2. 2. iShield by 4Xplorer
 3. 3. Voyage
 4. 4. Team Fyn
 5. 5. Sabuy Sure
 6. 6. SOTA
 7. 7. HealthDome
 8. 8. DreamTeam
 9. 9. ซัมซานเทค
 10. 10. FIN Insurtech
 11. 11. Safe Trip (สำรอง)
 12. 12. Jib-Jib (สำรอง)
 13. 13. NCDs Scanner (สำรอง)
 14. 14. Show Insure(สำรอง)
 15. 15. อยู่นี่ (สำรอง)
 1. 6. SOTA
 2. 7. HealthDome
 3. 8. DreamTeam
 4. 9. ซัมซานเทค
 5. 10. FIN Insurtech
 6. 11. Safe Trip (สำรอง)
 7. 12. Jib-Jib (สำรอง)
 8. 13. NCDs Scanner (สำรอง)
 9. 14. Show Insure(สำรอง)
 10. 15. อยู่นี่ (สำรอง)
ดูเพิ่มเติม

OIC Insurtech

พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสครั้งสำคัญ ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ เพื่อพลิกโฉมอุตสาหกรรมประกันภัยไปสู่อีกระดับ เปิดโอกาสสําหรับนักพัฒนานวัตกรรมรุ่นใหม่ที่มั่นใจในศักยภาพ และเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ภายใต้โจทย์ “พุ่งทะลุสู่ทุกความเป็นไปได้กับโลกประกันภัยยุคใหม่”

อย่างที่ทราบกันดีในปีนี้ ทุกคนต่างรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ได้สร้างความโกลาหลวุ่นวายให้กับโลกของเราในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมไปถึงวิถีการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน ต่างได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้กันอย่างหนัก ซึ่งเราคิดหาวิธีรับมือและระวังกันมากยิ่งขึ้นจึงทำให้เกิดการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงหรือต่างเรียกกันว่า ยุค New Normal

จากเหตุการณ์ของไวรัสโควิด-19 ทำให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด เพราะสังคมของเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้น ทุกคนพร้อมใจกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการอุปโภคและบริโภคต่างไปจากเดิม ถือเป็นการสร้างจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญสำหรับการเลือกใช้เทคโนโลยีมากมายเข้ามาสนับสนุนธุรกิจและกิจกรรมของทุกคนให้เปลี่ยนไป เพราะในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่า หลายกลุ่มธุรกิจได้นำวิกฤตในครั้งนี้พลิกให้เป็นโอกาสเพื่อปรับตัวให้เร็วที่สุด เปรียบเสมือนผู้อยู่รอด กลุ่มธุรกิจประกันภัยเช่นเดียวกัน ถือได้มีการปรับตัวและเตรียมความพร้อมต่อเหตุการณ์ของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันและในอนาคต

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยศูนย์ Center of InsurTech, Thailand (CIT) จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทั่วไปร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย หรือ OIC InsurTech Award 2020 ภายใต้โจทย์ ‘พุ่งทะลุสู่ทุกความเป็นไปได้กับโลกประกันภัยยุคใหม่’ เพื่อคิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ และการเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เหมาะสมกับยุค New Normal ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้ปรับรูปแบบการแข่งขันและแพลทฟอร์มเข้าสู่การสร้างเสริมความรู้รูปแบบออนไลน์ เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมประกันภัยด้วยการส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดนวัตกรรมด้านการประกันภัย (InsurTech) ด้วยแนวคิดและเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ๆ ทั้งยังเป็นการสนับสนุนรูปแบบการเข้าถึงการประกันภัยของประชาชนและการให้ความรู้ด้านการประกันภัยแก่ประชาชนผ่านเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น

ดูเพิ่มเติม

กําหนดการ

วันนี้ – 22 พฤศจิกายน 2563

เริ่มกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ (Online Knowledge Sharing)
เปิดรับสมัครเข้าร่วมประกวด OIC Insurtech Award 2020 โดยส่งใบสมัครพร้อมผลงานการนำเสนอรูปแบบ Business Model Canvas ภายใต้แนวความคิดภายใต้โจทย์ “พุ่งทะลุสู่ทุกความเป็นไปได้กับโลกประกันภัยยุคใหม่” เพื่อคัดเลือกเข้าสู่รอบ 70 ทีม

23-24 พฤศจิกายน 2563

คณะกรรมการประกาศรายชื่อ 70 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อสร้างเสริมความรู้ผ่านกิจกรรมเรียนแบบออนไลน์ (Online Boot Camp)
เริ่มกิจกรรมสร้างเสริมความรู้แบบออนไลน์ (Online Boot Camp)

30 พฤศจิกายน 2563

คณะกรรมการพิจารณาประกาศรายชื่อ 30 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้และสร้างเสริมเคล็ดลับทางด้าน InsurTech พร้อมทีมพี่เลี้ยง (Mentor) และทีมโค้ช (Coach) คอยให้คำปรึกษาปรึกษาและแนะนำเพื่อพัฒนาผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เริ่มกิจกรรมเพิ่มทักษะและเสริมเคล็ดลับ InsurTech ผ่านกิจกรรมแบบออนไลน์ Online Boot Camp with Coaching

8 ธันวาคม 2563

คณะกรรมการพิจารณาประกาศรายชื่อ 10 ทีมสุดท้าย ที่มีสิทธิเข้าสู่งานประกวดแข่งขันชิงรางวัล OIC Insurtech Award 2020

15 ธันวาคม 2563

คณะกรรมการพิจารณาตัดสินทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศแต่ละประเภท พร้อมมอบเงินรางวัลพร้อมโล่รางวัล ที่งาน OIC Insurtech Award 2020