พุ่งทะลุสู่

ทุกความเป็นไปได้

กับโลกประกันภัยยุคใหม่

OIC Insurtech Award 2020

เข้าร่วมกิจกรรม
Online Boot Camp

ประกาศผล
ผู้ผ่านเข้ารอบ 70 ทีม

**รายชื่อไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนนการตัดสิน

ประเภทนิสิต/นักศึกษา

 1. 1. Amsurance
 2. 2. MOBMAB
 3. 3. Healthy First
 4. 4. InYouth
 5. 5. CARCARE
 6. 6. WeSure
 7. 7. วิ่งเปรี้ยวข้าวเหนียวห่อนึง
 8. 8. InsurAdvisor
 9. 9. Choux a la Creme
 10. 10. Umbrella
 11. 11. ENVISAGE
 12. 12. Ins.to the future
 13. 13. BE Team
 14. 14. We are I-PLOT
 15. 15. ROSMUID
 16. 16. แคแสด
 17. 17. สายเมฆสั่งลุย
 18. 18. สมส่วน
 19. 19. INTERSTELLAR
 20. 20. Insurance Clan
 21. 21. OMG
 22. 22. Grover
 23. 23. SEA SAND SUN
 24. 24. The Forward
 25. 25. SSI (Solution by sustainable innovative)
 26. 26. ฮาโหลท่านผู้ชม
 27. 27. IM-SURE
 28. 28. 2×2=4
 29. 29. Yaps
 30. 30. Asc ok number one
 31. 31. Tu Solution
 32. 32. KRYPTONITE
 33. 33. Suretier
 34. 34. พักนี้เหนื่อยจัง
 35. 35. Smartcare Life
 36. 36. Rolling Boulder (หินกลิงดุ๊กๆ)
 37. 37. Assur
 38. 38. Legend
 39. 39. Spectrum
 40. 40. Insured game
 41. 41. MIA
 42. 42. PTED
 43. 43. Power Puff girls
 44. 44. DD
 45. 45. SINGHA PET
 46. 46. MVP
 47. 47. JM
 48. 48. .(Dot)
 49. 49. STATTU
 50. 50. Twenty Teenage
 51. 51. Cat insur (สํารอง)
 52. 52. BABBAB (สํารอง)
 1. 27. IM-SURE
 2. 28. 2×2=4
 3. 29. Yaps
 4. 30. Asc ok number one
 5. 31. Tu Solution
 6. 32. KRYPTONITE
 7. 33. Suretier
 8. 34. พักนี้เหนื่อยจัง
 9. 35. Smartcare Life
 10. 36. Rolling Boulder (หินกลิงดุ๊กๆ)
 11. 37. Assur
 12. 38. Legend
 13. 39. Spectrum
 14. 40. Insured game
 15. 41. MIA
 16. 42. PTED
 17. 43. Power Puff girls
 18. 44. DD
 19. 45. SINGHA PET
 20. 46. MVP
 21. 47. JM
 22. 48. .(Dot)
 23. 49. STATTU
 24. 50. Twenty Teenage
 25. 51. Cat insur (สํารอง)
 26. 52. BABBAB (สํารอง)
ดูเพิ่มเติม

ประเภทประชาชนทั่วไป

 1. 1. อยู่นี้
 2. 2. Voyage
 3. 3. Jib-Jib
 4. 4. DreamTeam
 5. 5. Card2U by Ecartstudio
 6. 6. iShield by 4Xplorer
 7. 7. Team Fyn
 8. 8. Sabuy Sure
 9. 9. Safe Trip
 10. 10. Belive on Don'tStop
 11. 11. FinExpert
 12. 12. Agnos
 13. 13. ซัมซานเทค
 14. 14. Show Insure
 15. 15. FIN InsurTech
 16. 16. SoTA
 17. 17. FIN Smile
 18. 18. Health Dome
 19. 19. Don't STOP IDEA
 20. 20. NCDs Scanner
 21. 21. Assurewealth (สํารอง)
 22. 22. Lendify (สํารอง)
 1. 12. Agnos
 2. 13. ซัมซานเทค
 3. 14. Show Insure
 4. 15. FIN InsurTech
 5. 16. SoTA
 6. 17. FIN Smile
 7. 18. Health Dome
 8. 19. Don't STOP IDEA
 9. 20. NCDs Scanner
 10. 21. Assurewealth (สํารอง)
 11. 22. Lendify (สํารอง)
ดูเพิ่มเติม

OIC Insurtech

พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสครั้งสำคัญ ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ เพื่อพลิกโฉมอุตสาหกรรมประกันภัยไปสู่อีกระดับ เปิดโอกาสสําหรับนักพัฒนานวัตกรรมรุ่นใหม่ที่มั่นใจในศักยภาพ และเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ภายใต้โจทย์ “พุ่งทะลุสู่ทุกความเป็นไปได้กับโลกประกันภัยยุคใหม่”

อย่างที่ทราบกันดีในปีนี้ ทุกคนต่างรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ได้สร้างความโกลาหลวุ่นวายให้กับโลกของเราในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมไปถึงวิถีการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน ต่างได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้กันอย่างหนัก ซึ่งเราคิดหาวิธีรับมือและระวังกันมากยิ่งขึ้นจึงทำให้เกิดการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงหรือต่างเรียกกันว่า ยุค New Normal

จากเหตุการณ์ของไวรัสโควิด-19 ทำให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด เพราะสังคมของเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้น ทุกคนพร้อมใจกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการอุปโภคและบริโภคต่างไปจากเดิม ถือเป็นการสร้างจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญสำหรับการเลือกใช้เทคโนโลยีมากมายเข้ามาสนับสนุนธุรกิจและกิจกรรมของทุกคนให้เปลี่ยนไป เพราะในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่า หลายกลุ่มธุรกิจได้นำวิกฤตในครั้งนี้พลิกให้เป็นโอกาสเพื่อปรับตัวให้เร็วที่สุด เปรียบเสมือนผู้อยู่รอด กลุ่มธุรกิจประกันภัยเช่นเดียวกัน ถือได้มีการปรับตัวและเตรียมความพร้อมต่อเหตุการณ์ของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันและในอนาคต

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยศูนย์ Center of InsurTech, Thailand (CIT) จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทั่วไปร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย หรือ OIC InsurTech Award 2020 ภายใต้โจทย์ ‘พุ่งทะลุสู่ทุกความเป็นไปได้กับโลกประกันภัยยุคใหม่’ เพื่อคิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ และการเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เหมาะสมกับยุค New Normal ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้ปรับรูปแบบการแข่งขันและแพลทฟอร์มเข้าสู่การสร้างเสริมความรู้รูปแบบออนไลน์ เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมประกันภัยด้วยการส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดนวัตกรรมด้านการประกันภัย (InsurTech) ด้วยแนวคิดและเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ๆ ทั้งยังเป็นการสนับสนุนรูปแบบการเข้าถึงการประกันภัยของประชาชนและการให้ความรู้ด้านการประกันภัยแก่ประชาชนผ่านเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น

ดูเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างและส่งเสริมความรู้พื้นฐานด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมประกันภัยให้แก่กลุ่มนิสิต/นักศึกษา บุคลากรในวงการประกันภัย บุคลากรในบริษัทเทคโนโลยี (Tech Firm) กลุ่มนักพัฒนาเทคโนโลยี (Tech Startup) และประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจให้สามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีไปพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อสนับสนุนการต่อยอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัย

เพื่อสร้างเครือข่ายสมาชิกของศูนย์ Center of InsurTech, Thailand (CIT)

รางวัล

ประเภทนิสิต/นักศึกษา

จำนวน 5 รางวัล

รางวัลที่ 1 เงินรางวัลมูลค่า 70,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 3 เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลชมเชย เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

ประเภทประชาชนทั่วไป

จำนวน 5 รางวัล

รางวัลที่ 1 เงินรางวัลมูลค่า 70,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 3 เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลชมเชย เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

ขั้นตอนการสมัครการประกวด OIC InsurTech Award 2020

คุณสมบัติผู้ประกวด: ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นนิสิต/นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป ส่งเข้าประกวดเป็นทีม สมาชิกจำนวน 2-4 คนต่อทีม สมาชิกภายในทีมสามารถมาจากต่างสถาบันได้ หากมีสมาชิกภายในทีมที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีเรียบร้อยแล้ว ถือว่าเป็น การสมัครในประเภทประชาชนทั่วไป ไม่สามารถจัดทีมของประเภทนักศึกษาได้ ผู้สมัครต้องระบุรายละเอียดของทีมและสมาชิกให้ครบถ้วน พร้อมให้ข้อมูลในการสมัครที่เป็นจริงเท่านั้น

 • 1. ผู้สมัครต้องดาวน์โหลด Template สำหรับการส่งผลงานนำเสนอในรูปแบบ Business Model Canvas ได้ที่ Link : https://url.oic.or.th/award2020/bizcanvas โดยใส่รายละเอียดหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาธุรกิจประกันกันภัย รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ภายใต้แนวความคิดภายใต้โจทย์ “พุ่งทะลุสู่ทุกความเป็นไปได้กับโลกประกันภัยยุคใหม่” และบันทึกเป็นไฟล์ PDF (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB) โดยตั้งชื่อไฟล์ว่า “ผลงานสมัครเข้าร่วม OIC InsurTech Award 2020 - ชื่อทีม” พร้อมกรอกใบสมัครและอัพโหลดไฟล์ Business Model Canvas ได้ที่ Link : https://url.oic.or.th/award2020/regis โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ถึงวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563เวลา 23.59 น.
 • ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูปแบบออนไลน์ 4 หลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนเพื่อพัฒนาต่อยอดเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมงานแข่งขัน OIC Insurtech Award 2020 สามารถเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรูปแบบออนไลน์ได้ที่ : https://url.oic.or.th/award2020/start
 • 2. การคัดเลือกรอบที่ 1 : การคัดเลือก 70 ทีม เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรูปแบบออนไลน์ (Online Boot Camp) ด้วยผลงานการนำเสนอรูปแบบ Business Model Canvas ภายใต้แนวความคิดภายใต้โจทย์ “พุ่งทะลุสู่ทุกความเป็นไปได้กับโลกประกันภัยยุคใหม่” โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
  • - ประเภทนิสิต/นักศึกษา จำนวน 50 ทีม
  • - ประเภทประชาชนทั่วไป จำนวน 20 ทีม
  โดยทั้ง 70 ทีมต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูปแบบออนไลน์ ซึ่งมีหลักสูตรการเรียนเพื่อพัฒนาต่อยอดเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมงานแข่งขัน OIC Insurtech Award 2020
 • 3. การคัดเลือกรอบที่ 2 : คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจาก 70 ทีม เหลือ 30 ทีม ดังนี้
  • - ประเภทนิสิต/นักศึกษา จำนวน 20 ทีม
  • - ประเภทประชาชนทั่วไป จำนวน 10 ทีม
 • 4. การคัดเลือกรอบที่ 3 : คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจาก 30 ทีม เหลือ 10 ทีมสุดท้าย ดังนี้
  • - ประเภทนิสิต/นักศึกษา จำนวน 5 ทีม
  • - ประเภทประชาชนทั่วไป จำนวน 5 ทีม
 • 5. การแข่งขันรอบตัดสิน 10 ทีมสุดท้าย เพื่อนำเสนอผลงานรอบสุดท้าย ที่งานประกาศรางวัล OIC Insurtech Award 2020 ที่สำนักงาน คปภ. และประกาศรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
 • 6. คณะกรรมการจัดงานฯ ของสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าประกวดทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบว่าผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวด หรือมีข้อความใดเป็นเท็จ หรือทำการลอกเลียนแบบ ซึ่งถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ
 • 6. ผลการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ดูเพิ่มเติม

กําหนดการ

วันนี้ – 22 พฤศจิกายน 2563

เริ่มกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ (Online Knowledge Sharing)
เปิดรับสมัครเข้าร่วมประกวด OIC Insurtech Award 2020 โดยส่งใบสมัครพร้อมผลงานการนำเสนอรูปแบบ Business Model Canvas ภายใต้แนวความคิดภายใต้โจทย์ “พุ่งทะลุสู่ทุกความเป็นไปได้กับโลกประกันภัยยุคใหม่” เพื่อคัดเลือกเข้าสู่รอบ 70 ทีม

23-24 พฤศจิกายน 2563

คณะกรรมการประกาศรายชื่อ 70 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อสร้างเสริมความรู้ผ่านกิจกรรมเรียนแบบออนไลน์ (Online Boot Camp)
เริ่มกิจกรรมสร้างเสริมความรู้แบบออนไลน์ (Online Boot Camp)

30 พฤศจิกายน 2563

คณะกรรมการพิจารณาประกาศรายชื่อ 30 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้และสร้างเสริมเคล็ดลับทางด้าน InsurTech พร้อมทีมพี่เลี้ยง (Mentor) และทีมโค้ช (Coach) คอยให้คำปรึกษาปรึกษาและแนะนำเพื่อพัฒนาผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เริ่มกิจกรรมเพิ่มทักษะและเสริมเคล็ดลับ InsurTech ผ่านกิจกรรมแบบออนไลน์ Online Boot Camp with Coaching

8 ธันวาคม 2563

คณะกรรมการพิจารณาประกาศรายชื่อ 10 ทีมสุดท้าย ที่มีสิทธิเข้าสู่งานประกวดแข่งขันชิงรางวัล OIC Insurtech Award 2020

15 ธันวาคม 2563

คณะกรรมการพิจารณาตัดสินทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศแต่ละประเภท พร้อมมอบเงินรางวัลพร้อมโล่รางวัล ที่งาน OIC Insurtech Award 2020